QUY TRÌNH TIẾP NHẬN BỆNH NHÂN TẠI BỆNH VIỆN Y SÀI GÒN

Phòng Khám Đa khoa Sài Gòn – Gò Công thuộc Công Ty TNHH Bệnh Viện Y Sài Gòn tại Số 6/5 Nguyễn Trọng Dân, khóm 4, Phường 3, Thị xã Gò Công, Tỉnh Tiền Giang

BƯỚC 1: Khám chữa bệnh tại bệnh viện Y Sài Gòn

– Hướng dẫn bệnh nhân hay người thân vào quầy lễ tân làm thủ tục

BƯỚC 2: Khám chữa bệnh tại bệnh viện Y Sài Gòn

– Nhập thông tin vào máy, thu tiền khám bệnh.

– Hướng dẫn khách hàng nộp phiếu khám bàn Điều Dưỡng nhận bệnh.

BƯỚC 3Khám chữa bệnh tại bệnh viện Y Sài Gòn

– Điều dưỡng bàn nhận bệnh: đo sinh hiệu, đánh giá bệnh

* Nếu bệnh nhân có dấu hiệu bệnh nặng: bàn giao bệnh nhân cho điều dưỡng phòng cấp cứu ( đất ) hay phòng lưu ( lầu ), xong báo ngay cho bác sĩ.

* Nếu bệnh nhân thuộc đối tượng ưu tiên: bàn giao cho điều dưỡng phòng khám để được khám trước.

* Ngoài hai đối tượng trên: mời khách hàng ngồi ghế thứ tự đợi khám.

– Điều dưỡng nhận bệnh chuẩn bị thứ tự khám cho điều dưỡng phụ phòng khám.

BƯỚC 4Khám chữa bệnh tại bệnh viện Y Sài Gòn – sau khi khám xong

– Trường hợp bệnh nhân không làm cận lâm sàng, điều dưỡng bệnh viện chuyển hồ sơ cho điều dưỡng nhận bệnh đưa khách hàng đến ghế ngồi chờ và giao hồ sơ cho nhân viên dược; nhân viên dược duyệt toa xong chuyển hồ sơ cho quầy thu ngân thu tiền.

– Trường hợp bệnh nhân có chỉ định cận lâm sàng, điều dưỡng bệnh viện chuyển phiếu cận lâm sàng cho điều dưỡng nhận bệnh đưa khách hàng đến quầy thu ngân đóng tiền. Sau khi khách hàng đóng tiền xong, điều dưỡng nhận bệnh thu lại phiếu có đóng dấu đã thu tiền và đưa bệnh nhân đến bàn giao cho nhân viên cận lâm sàng rồi trở về bàn nhận bệnh. Nhân viên cận lâm sàng thực hiện kỷ thuật xong có nhiệm vụ hướng dẫn bệnh nhân trở về vị trí chờ kết quả.

– Sau khi có kết quả, bộ phận cận lâm sàng giao kết quả cho điều dưỡng bệnh viện để trình cho bác sĩ điều trị. Sau khi bác sĩ điều trị kết hồ sơ, điều dưỡng phòng khám bàn giao hồ sơ cho điều dưỡng nhận bệnh. Điều dưỡng nhận bệnh có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ khách hàng đầy đủ và đưa khách hàng đến ghế ngồi chờ xong giao hồ sơ cho nhân viên dược; nhân viên dược duyệt toa xong chuyển hồ sơ cho quầy thu ngân thu tiền.

BƯỚC 5: Trường hợp bệnh nằm phòng cấp cứu, phòng lưu

  + Điều dưỡng phụ trách phòng cấp cứu/lưucó trách nhiệm báo bác sĩ đánh dấu cấp cứu trong phần mềm để thanh toán một lần khi ra việnvà kiểm tra hồ sơ đầy đủ khi bác sĩ cho bệnh nhân ra viện. Kiểm tra xong bàn giao hồ sơ cho điều dưỡng nhận bệnh kiểm tra hồ sơ lần nữa. Hoàn tất hồ sơ, điều dưỡng nhận bệnh đưa khách hàng đến ghế ngồi chờ và giao hồ sơ cho nhân viên dược; nhân viên dược duyệt toa xong chuyển hồ sơ cho quầy thu ngân thu tiền.

Quy trình tiếp nhận bệnh nhân tại bệnh viện Y Sài Gòn đạt chuẩn, đảm bảo phục vụ tốt cho bệnh nhân.

Phòng khám đa khoa Sài Gòn - Gò Công tại Tiền Giang