CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG (ĐIỀU 68 ĐẾN ĐIỀU 73) CỦA PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SÀI GÒN – GÒ CÔNG.

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG (ĐIỀU 68 ĐẾN ĐIỀU 73) CỦA PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SÀI GÒN – GÒ CÔNG (sau đây viết tắt là Phòng Khám).

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Cung cấp dịch vụ cho khách hàng và quản lý.

Sử dụng thông tin cá nhân của Người Dùng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Người Dùng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

b) Phạm vi sử dụng thông tin:

  • Cung cấp các dịch vụ đến Người Dùng;

• Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Người Dùng và Phòng Khám.
• Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của Người Dùng hoặc các hoạt động giả mạo Người Dùng.
• Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Người Dùng;
• Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Người Tiêu Dùng tại Phòng Khám.
• Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

c) Thời gian lưu trữ thông tin:

Không có thời hạn, ngoại trừ trường hợp Người Dùng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị của Phòng Khám.

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

Người Dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

• Ban quản trị.
• Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website: ysaigongocong.com.vn
• Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động.
• Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán.
• Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Người Dùng.
• Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình:

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN Y SÀI GÒN.
Địa chỉ : Số 6/5 Nguyễn Trọng Dân, khóm 4, Phường 3, Thị xã Gò Công, Tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại : 0823 415 115 – 027 33 555 115.

Email: ysaigon.gocong@gmail.com

Website: https://ysaigongocong.com.vn

e) Phương thức và công cụ để người  dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

Người Dùng có quyền yêu cầu kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này.

Người  Dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị.

Khi tiếp nhận những phản hồi này, Phòng Khám sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người Dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Người Dùng:
i) Qua email: ysaigon.gocong@gmail.com
ii) Qua điện thoại: 0823 415 115 – 027 33 555 115

Lưu ý:
=> Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.
=> Chính sách này phải được hiển thị rõ ràng cho người tiêu dùng trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin.